Correctie van oogafwijkingen

Optische afwijkingen kunnen op meerdere manieren worden gecorrigeerd.  De eerste keus valt steeds op een bril. Alle optische afwijkingen kunnen met een bril worden gecorrigeerd. (Enkel de keratoconus is hierop een uitzondering). Een aantal argumenten pleiten voor het gebruik van een bril: het is eenvoudig, hoeft niet duur te zijn, en laat toe een aantal onvolkomenheden zoals rimpeltjes rond de ogen of een scheefstand van de ogen te camoufleren. Bovendien kan de bril deel uitmaken van uw imago. Een aantal jaar geleden was er, toevallig of niet, net voor de verkiezingen heel wat te doen over de nieuwe bril en het nieuwe montuur van de toenmalige premier van ons land.

Sommigen zijn erin geslaagd om hun bril te verheffen tot een symbool van hun persoonlijkheid. Het meeste extravagante voorbeeld hiervoor is Elton John, voor wie de opvallende bril een handelsmerk was. Dit gold ook voor twee mythische figuren  die tot ieders verbeelding spreken: John Lennon en Mahatma Gandhi. Iedereen weet meteen over wat voor brilletje je spreekt als je verwijst naar een “Lennon-brilletje”. Ook Tia Hellebaut opteert resoluut voor de bril.  Laat duidelijk zijn dat ook de refractieve chirurg daarom nog geen tegenstander is van de bril.

Wie van de bril af wil, kan ook kiezen voor de contactlenzen. Deze zijn er in meerdere vormen hard of zacht, of halfhard of zuurstofpermeabel. sferisch of torisch, gekleurd of niet, al dan niet met gekleurde iris, en zelfs multifocaal. Er bestaan veel soorten contactlenzen. contactlenzen vereisen evenwel een goede hygiëne en dagelijkse handelingen. Wie zijn lenzen beu wordt, is geneigd om deze dagelijkse handelingen te omschrijven als “gepruts”. Lenzen die dag en nacht worden gedragen zijn hoe dan ook af te raden. Door het permanent dragen van lenzen, wordt het oog zeer ongevoelig. Een normaal oog is zeer gevoelig voor kleine kwetsuren of voor een klein vreemd voorwerp op het oog. Eigenlijk is dit een soort alarmsysteem. Deze gevoeligheid gaat grotendeels verloren als men contactlenzen dag en nacht, dag in dag uit, draagt. Hierdoor wordt dit alarmsysteem uitgeschakeld en kunnen zich kwetsuren en zelfs infecties voordoen die zeer verregaande en onherroepelijke gevolgen kunnen hebben. De permanente contactlens, die dus dag en nacht wordt gedragen, is nagenoeg de enige optische correctie die tot blindheid kan leiden. Dit gevaar geldt niet voor de contactlenzen die voor het slapengaan worden uitgenomen.

Naast de bril of de contactlenzen, kan je ook bij de refractieve chirurgie terecht voor bijvoorbeeld een excimerlaserbehandeling.  Deze behandelingen kunnen heel veel optische afwijkingen corrigeren. De gezichtsscherpte die kan bekomen worden met deze operatietechnieken is vergelijkbaar en soms beter dan met de bril, vergelijkbaar met de harde contactlens en de zachte lens, en bij astigmaten die torische lenzen dragen beter dan met zachte lenzen. Het grootste nadeel van deze behandeling is de moeilijkheid om in te spelen op de kleine veranderingen die in de loop van de jaren kunnen optreden. Niemand zal vragen om een bril voor te schrijven die past voor de rest van het leven, maar toch verlangt de laserpatiënt, dat de uitgevoerde correctie een perfect zicht zou bieden voor de rest van zijn dagen, wat geen realistische verwachting is. Toch is het zo dat, als deze behandelingen niet op een te jonge leeftijd wordt uitgevoerd, de resultaten van de behandeling op lange termijn (de eerste laserbehandelingen die door Dr Schauwvlieghe uitvoerde, dateren van 1996) stabiel gebleken zijn en dat de intrinsieke veranderingen van de ogen, met uitzondering van het leesprobleem dat optreedt vanaf de leeftijd van 45 jaar, beperkt zijn in grootte en dit tot op hoge leeftijd. Boven de leeftijd van 65, vaak 70  jaar kunnen wel grotere veranderingen optreden, wat een begin van cataract verraadt en wat zal leiden tot een cataractoperatie. In dat opzicht moet aangedrongen worden op het bewaren van de meetresultaten van hoornvlies en bril ten einde een behoorlijke lensberekening te kunnen uitvoeren als er op bejaarde leeftijd cataract optreedt. Ook bij het opmeten van de oogdruk moet rekening gehouden worden met de door de laseroperatie verminderde dikte van het hoornvlies.

Geef een reactie