Klassieke oogchirurgie

De klassieke oogchirurgie, omvat de courant uitgevoerde oogoperaties, zoals cataract en glaucoom. Op de derde plaats komen ingrepen aan oogleden en traanwegen, gevolgd door ingrepen op de oogspieren wegens strabisme en achtersegmentchirurgie. Dit zijn ingrepen zoals het verwijderen van het glasvocht bij bloedingen, membraan peelings, en ingrepen wegens netvliesloslating. achtersegment chirurgie vergt aangepaste apparatuur en een aangepaste operatiemicroscoop. Net zoals de hoornvliestransplantaties, wordt dit soort operaties slechts in een beperkt aantal ziekenhuizen uitgevoerd. Deze operaties worden door het RIZIV terugbetaald.

De operaties aan de oogleden worden vaak ook door plastisch chirurgen uitgevoerd, ook al heeft de oogchirurg in dit domein vaak een even grote of zelfs grotere ervaring en heeft hij tevens een veel uitgebreidere theoretische bagage en kennis over de anatomie van alles wat zich rondom het oog bevindt. Sommige operaties aan de oogleden, die vooral esthetisch zijn, worden niet door het RIZIV terugbetaald.