Refractieve chirurgie

De refractieve chirurgie is een onderdeel van de oogheelkunde, meer bepaald van de oogchirurgie. Het betreft alle vormen van oogchirurgie die tot doel hebben de optische eigenschappen van het oog te veranderen en daardoor de afhankelijkheid van optische hulpmiddelen zoals bril of contactlenzen te verminderen.

De refractieve chirurgie bestond oorspronkelijk enkel uit “krasjes”. In 20 jaar tijd is deze vorm van chirurgie enorm geëvolueerd. Eerst met de komst van de excimerlaser, waardoor de laserbehandelingen van bijziendheid en astigmatisme en later ook van verziendheid hun intrede deden. Deze laserbehandelingen hebben ondertussen de krasjes volledig verdrongen. Later kwam ook de ontwikkeling van lensinplanten met behoud van de eigen lens.

Er zijn verschillende types excimerlaserbehandelingen. Eerst was er de PRK en later LASIK. De excimerlasers  zijn ondertussen sneller, veiliger en nauwkeuriger geworden. Recenter kwam ook de femtosecondelaser, die nieuwe opportuniteiten biedt.

Andere vormen van refractieve chirurgie zoals conductieve keratoplastie of het plaatsen van intracorneale ringen werden ontwikkeld.