Zien zonder bril

De noodzaak om een bril te dragen wordt door heel wat mensen als hinderlijk ervaren. De moderne refractieve chirurgie biedt tal van mogelijkheden om het dragen van een bril overbodig te maken. De meeste optische afwijkingen kunnen dank zij de refractieve chirurgie verholpen worden en dit vaak zonder verlies aan optische kwaliteit van het zicht. Enkel voor het dragen van de leesbril, boven de leeftijd van 45 jaar, veronderstelt dit een aantal compromissen. Via internet kan u, onder andere op deze website, heel wat informatie over refractieve chirurgie terugvinden.

Voor wie liever toch een boekje in handen neemt, heeft Dr Schauwvlieghe een boekje geschreven dat u eenvoudig via deze link kan bestellen.  Het boekje telt 108 pagina’s, telkens met originele schema’s en figuren.  Het is een echte aanrader voor wie over dit onderwerp informatie zoekt en een refractieve oogoperatie overweegt. De auteur heeft getracht om de tekst eenvoudig en verstaanbaar te maken. Moeilijke begrippen of termen worden steeds in verstaanbare taal uitgelegd.

Het boekje telt 14 hoofdstukken:

Anatomie van het oog
Optische afwijkingen
Te verwachten evolutie van de optische afwijkingen in functie van de leeftijd
Randbeschouwingen rondom oogoperaties , met een paragraaf over de ideale optische correctie
Contactlenzen
Krasjes
Correctie door excimerlaser
PRK, LASEK en epi-LASIK
LASIK
Alternatieven voor de bril bij bijziendheid van -10 D en meer
Alternatieven voor de bril bij verziendheid
Alternatieven voor de bril bij astigmatisme
Alternatieven voor de bril bij presbyopie (leesprobleem vanaf 45 jaar)
Wat u zeker moet weten vooraleer een laserbehandeling te ondergaan

Door op het boekje te klikken, kan u het boekje in preview bekijken.
Veel leesgenot!

Geef een reactie